FJD

  • Fjd Dynamics 1408 च्यानलहरू Oled Screen Imu दुई क्यामेरा Fjd Trion V10I सर्वेक्षण उपकरण Gps Rtk Gnss

    Fjd Dynamics 1408 च्यानलहरू Oled Screen Imu दुई क्यामेरा Fjd Trion V10I सर्वेक्षण उपकरण Gps Rtk Gnss

    V10i समात्नुहोस् र नाप्नुहोस्।एक OLED स्क्रिन, IMU, र दुई क्यामेराहरू एकीकृत गर्दै, V10i ले हामीलाई दिन्छअर्को स्तरको उत्पादकता वृद्धि।AR Stakeout ले तपाईंलाई स्टेकआउटहरूमा वास्तविक-समय दृश्य निर्देशन दिन्छ।दभिजुअल मापनले पहुँच गर्न कठिन स्थानहरूको मापन प्राप्त गर्दछ।एउटा OLED स्क्रिनले ल्याउनेछसर्वेयरहरूको लागि नयाँ अन्तरक्रियात्मक अनुभव।